Reklamace

REKLAMACE

 • Kupující má právo reklamovat zboží, pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou nebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.
 • Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.
 • V případě, že kupující přebírá zásilku od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 • V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní zboží.

Reklamační řád:

 • Kupující je povinen obrátit se na kontaktní údaje prodávajícího buď telefonicky: +420 774 464 232 nebo emailem: info@samunka.cz.
 • Pro uplatnění reklamace je nutné, aby kupující zanechal své kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo a email).
 • Prodávající je povinen informovat kupujícího o způsobu řešení reklamace do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci.
 • Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.
 • O vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího telefonicky či emailem na zanechané kontaktní údaje neprodleně od realizace.
 • V případě že prodávající nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má kupující okamžitý nárok na nový produkt nebo vrácení peněz.
 • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

Možnost reklamace se nevztahuje na:

 • Použité kosmetické přípravky bez zjevné závady, jež nelze vracet z hygienických důvodů.
 • Zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa kupujícímu již v době nákupu.
 • Vady vzniklé na věci způsobené běžným opotřebením.
 • Vady zboží, jež jsou způsobeny kupujícím a vznikly nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením.